ใช้รถต้องรู้! ซื้อมอเตอร์ไซค์ฟรีดาวน์ 0% มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

23 กุมภาพันธ์ 2567

ใช้รถต้องรู้! ออกรถมอเตอร์ไซค์ ฟรีดาวน์ 0% นอกเหนือจากเงินดาวน์แล้ว ยังต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในวันออกรถ ไม่ว่าจะเป็น รถมอเตอร์ไซค์มือหนึ่ง และ รถมอเตอร์ไซค์มือสอง

ใช้รถต้องรู้! ซื้อมอเตอร์ไซค์ฟรีดาวน์ 0% มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

ใช้รถต้องรู้! ซื้อมอเตอร์ไซค์ฟรีดาวน์ 0% มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 

ออกรถมอเตอร์ไซค์ฟรีดาวน์ หรือ ดาวน์ 0% คืออะไร ?

ปกติการซื้อรถแบบผ่อนคุณต้องจ่าย เงินสด ส่วนหนึ่ง เป็นจำนวนเงินที่คิดจากส่วนต่างระหว่างยอดจัดไฟแนนซ์กับราคารถมอเตอร์ไซค์ เรียกง่าย ๆ ว่า “ เงินดาวน์ ” หรือ “ ค่าดาวน์รถมอเตอร์ไซค์ ” คือเงินก้อนแรกที่จะต้องถูกจ่ายไปก่อนที่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ โดยเป็นส่วนที่ไม่ถูกคิดดอกเบี้ย ยิ่งดาวน์ในสัดส่วนที่มาก ยิ่งทำให้สามารถผ่อนชำระรายงวดได้ในจำนวนที่น้อยลง ซึ่งเท่ากับว่าช่วยให้เสียดอกเบี้ยน้อยลงตามไปด้วย ทั้งนี้ เงินดาวน์จะแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขของค่ายรถและโปรโมชั่นต่าง ๆ โดยปกติสัดส่วนของการดาวน์รถมอเตอร์ไซค์จะอยู่ที่ประมาณ 25 – 40 เปอร์เซ็นต์ของราคารถ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมในวันออกรถมอเตอร์ไซค์

ใช้รถต้องรู้! ซื้อมอเตอร์ไซค์ฟรีดาวน์ 0% มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 1. ค่าประกันรถหาย - กรณีซื้อรถจักรยานยนต์ด้วยวิธีเช่าซื้อ ไฟแนนซ์มักบังคับให้ผู้เช่าซื้อทำประกันรถหาย ซึ่งค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับรุ่นรถ ซีซี วงเงินเช่าซื้อ ฯลฯ ซึ่งโดยมากแล้วหากเป็นรถขนาด 110 - 155 ซีซี เบี้ยประกันจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 - 3,200 บาท หากเป็นรถขนาด 300 ซีซี ขึ้นไป เบี้ยประกันจะเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 - 7,000 บาท

     ทั้งนี้ บางไฟแนนซ์อาจบังคับให้ผู้เช่าซื้อทำประกันรถหายเพียงปีแรก และบางแห่งอาจบังคับทำ 2 ปี

    2. ค่าจดทะเบียนและภาษี - โดยมากแล้วจะเป็นค่าจดทะเบียนและภาษี รวมกับค่าดำเนินการยื่นเรื่องจดทะเบียนและชำระภาษีกับกรมการขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าซื้อไม่ต้องดำเนินการด้วยตัวเอง

 3. ค่า พ.ร.บ. - ค่าประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมาย โดยผู้เช่าซื้อจำเป็นต้องต่อ พ.ร.บ. ทุกครั้งเพื่อชำระภาษีรถประจำปี

 

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นเรื่อง (ถ้ามี) - การจัดไฟแนนซ์อาจมีค่าธรรมเนียมในการยื่นเรื่อง โดยเฉพาะกรณีใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขึ้นอยู่กับแคมเปญและเงื่อนไขของแต่ละโชว์รูมและไฟแนนซ์ ซึ่งอาจเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนนี้ก็ได้


ออกรถ มอ ไซ ค์ ฟรี ดาวน์ ใช้อะไรบ้าง ?

  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้านตัวจริง
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ที่ออกโดยทางบริษัทที่ทำงานอยู่
  • หนังสือรับรองเงินเดือน ที่มีตราประทับของทางบริษัท
  • สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • เอกสารรายงานสถานะเครดิตบูโร (ถ้ามี)
  • ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)


โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในวันออกรถที่แน่ชัดต้องสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนทำสัญญาใดๆ ผู้ซื้อจะได้ไม่เป็นฝ่ายเสียเปรียบได้ครับ