"ควายป่า" หรือ "มหิงสา" ฝูงสุดท้ายที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

14 พฤษภาคม 2567

"ควายป่า หรือ มหิงสา" (Wild Water Buffalo) ควายป่าคู่สายน้ำฝูงสุดท้ายที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ควายป่า หรือ มหิงสา (Wild Water Buffalo) ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย ที่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ปัจจุบันควายป่าในธรรมชาติของไทย คงเหลือให้ชื่นชมอยู่เพียงฝูงเดียวและฝูงสุดท้าย ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ลักษณะภายนอกที่อาจดูคล้ายควายบ้าน แต่มีขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่า ล่ำสัน มีวงเขาตีโค้งกว้างกว่าควายบ้าน เมื่อตัวโตเต็มวัยมีความสูงที่ไหล่ประมาณ 2 เมตร น้ำหนักมากกว่า 1,000 กิโลกรัม ลักษณะลำตัวโดยทั่วไปเป็นสีเทา สีดำหรือสีน้ำตาลดำ ขาทั้ง 4 สีขาวแก่หรือสีเทาคล้ายใส่ถุงเท้าสีขาว ด้านล่างของลำตัวเป็นลายสีขาวรูปตัววี (V) ควายป่ามีเขาทั้ง 2 เพศ

"ควายป่า" หรือ "มหิงสา" ฝูงสุดท้ายที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

อุปนิสัยของควายป่ามีความว่องไวดุร้ายกว่าควายบ้านมาก พบว่าชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ออกหากินในเวลาเช้าและเวลาเย็น กินอาหารจำพวก ใบไม้ หญ้า และหน่อไม้ หลังจากกินอาหารอิ่มแล้ว ควายป่าจะนอนเคี้ยวเอื้องตามพุ่มไม้ หรือนอนแช่ปรักโคลนตอนช่วงกลางวัน ศูนย์กลางการกระจายพันธุ์ของควายป่าในประเทศไทย พบว่าเป็นควายป่าพันธุ์ไทย ที่มีขนาดใหญ่กว่าควายป่าแหล่งอื่น ๆ และคาดว่ายังมีควายป่าแท้ ๆ หลงเหลืออยู่บ้างในบางประเทศ เช่น เนปาล รัฐอัสสัม และโอริสสาของอินเดีย

"ควายป่า" หรือ "มหิงสา" ฝูงสุดท้ายที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

สถานภาพควายป่าถูกขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าต้องห้ามบัญชี 3 Appendix III ของอนุสัญญา CITES โดยสาเหตุของการเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของควายป่ามีปัจจัยภัยคุกคาม เช่น การถูกล่าเพื่อเอาเนื้อและเอาเขาที่สวยงาม การถูกบุกรุกทำลายพื้นที่อยู่อาศัย การผสมพันธุ์กันเองในระหว่างเครือญาติ และเป็นพื้นที่เกษตรกรรม อาจเสี่ยงต่อการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างควายป่าและควายบ้าน

"ควายป่า" หรือ "มหิงสา" ฝูงสุดท้ายที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

 

ขอบคุณ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง