เต่าเดือยหรือเต่าบก สัตว์ป่าคุ้มครองที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์

22 พฤษภาคม 2567

"เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป่าอุทยานฯลำน้ำน่านพบเต่าเดือยหรือเต่าบก สัตว์ป่าคุ้มครองที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์"

นายคมสันต์ ใจยะสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน รายงานว่า วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่จุดสกัดภูพญาพ่อ ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า บริเวณห้วยน้ำริด ท้องที่บ้านนาตอง หมู่ที่ 9 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ รวมระยะทาง 28.1 กม.

เต่าเดือยหรือเต่าบก สัตว์ป่าคุ้มครองที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์

ในขณะออกตรวจลาดตระเวนครั้งนี้ พบเต่าบก (เต่าเดือย) 1 ตัว กองมูลหมูป่า 1 กอง เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บบันทึกข้อมูลการลาดตระเวนเพื่อสรุปรายงานผลต่อไป และไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Manouria impressa เต่าชนิดนี้กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เป็นเห็ดและหน่อไม้,ผลไม้ พบได้ตามบนภูเขาสูง

เต่าเดือยหรือเต่าบก สัตว์ป่าคุ้มครองที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์

เป็นเต่าบกขนาดกลาง กระดองส่วนบนยาวเต็มที่ 30 เซนติเมตร กระดองส่วนบนแถวกลางแบน สีเหลือง สีส้ม สีดํา สีน้ำตาลเข้ม หรือสีน้ำตาลแดง กระดองส่วนล่างสีเหลืองมีลายสีดําบริเวณขอบเกล็ด หัวสีเหลืองส้ม หรือสีเทาดํา มีเดือยเพียง 1 อันบริเวณขาหลังส่วนบน ต่างจากเต่าหกที่มีเดือยจํานวนมาก เหนือหางมีเกล็ด 2 แผ่น สถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

เต่าเดือยหรือเต่าบก สัตว์ป่าคุ้มครองที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์

 

ขอบคุณ : เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์-แพร่

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)