พบผีเสื้อกลางคืนสัตว์ป่าคุ้มครองหายากใกล้สูญพันธุ์

31 พฤษภาคม 2567

เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ลาดตระเวนพบผีเสื้อกลางคืนสัตว์ป่าคุ้มครองหายาก ใกล้สูญพันธุ์

พบผีเสื้อกลางคืนสัตว์ป่าคุ้มครองหายากใกล้สูญพันธุ์  

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 โดยชุดลาดตระเวนสายตรวจส่วนกลาง SMART PATROL RANGER อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) สำรวจพบ"ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง" 𝘼𝙘𝙩𝙞𝙖𝙨 𝙨𝙚𝙡𝙚𝙣𝙚 เพศเมีย

"ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง"

ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า : 𝘼𝙘𝙩𝙞𝙖𝙨 𝙨𝙚𝙡𝙚𝙣𝙚 (Hubner)

พบผีเสื้อกลางคืนสัตว์ป่าคุ้มครองหายากใกล้สูญพันธุ์

โดยผีเสื้อในสกุล 𝘼𝙘𝙩𝙞𝙖𝙨 จัดเป็นผีเสื้อกลางคืน ซึ่งในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 4 ชนิด ลักษณะเด่นของผีเสื้อในสกุลนี้คือ มีหางยาว ปัจจุบันเป็นผีเสื้อในสกุลนี้มีภาวะใกล้จะสูญพันธุ์ จึงได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ลักษณะเด่น มีหนวดแบบขนนก ตัวผู้ กางปีกเต็มที่ขนาด 12- 13.5 เซนติเมตร ลำตัวมีขนสีเหลืองอ่อนปกคลุม ปีกสีเขียวอ่อน มีจุดรูปพระจันทร์เสี้ยวทั้งปีกหน้าและปีกหลัง รวม 4 จุด ปีกคู่หน้ามีเส้นสีน้ำตาลเทาขวางเส้นปีก ปีกคู่หลังมีหางยาวโค้งรูปดาบมีสีชมพูรูปพระจันทร์เสี้ยวที่ขอบหาง ตัวเมีย ขนาด 14.5 - 15 เซนติเมตร ลักษณะทั่วไปเหมือนตัวผู้ แต่หางบางกว่าและบิด

 

เขตแพร่กระจาย : ในประเทศไทย พบได้ตั้งแต่ที่ราบต่ำจนถึง ระดับความสูง 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล

พบผีเสื้อกลางคืนสัตว์ป่าคุ้มครองหายากใกล้สูญพันธุ์

ขอบคุณ : กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บทความ/ภาพโดย : นายประจักษ์ บุญมาจันทร์ (ยักษ์) เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนสายตรวจส่วนกลาง ฝ่ายอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม