ข้าวเจ้าน้ำลึกที่มีผลผลิตสูง เมล็ดยาวเรียว คุณภาพการสีดีมาก

18 มีนาคม 2566

ข้าวเจ้า กข45 เป็นข้าวเจ้าน้ำลึกที่มีผลผลิตสูง เมล็ดยาวเรียว คุณภาพการสีดีมาก  มีท้องไข่น้อย  คุณภาพหุงต้มรับประทานดี  ข้าวสุกนุ่มเหนียว  และมีกลิ่นหอม

ข้าวเจ้า กข45 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวสายพันธุ์ PCRBR83012–267-5 (ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวพันธุ์หอมนายพล กับ IR46) กับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105  ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีเมื่อ ปี 2532   และได้รับการรับรองพันธุ์จากคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2553

ข้าวเจ้าน้ำลึกที่มีผลผลิตสูง เมล็ดยาวเรียว คุณภาพการสีดีมาก

ลักษณะประจำพันธุ์

 • เป็นข้าวเจ้าต้นสูง สูงประมาณ 170 เซนติเมตร
 • เป็นข้าวเจ้าน้ำลึกไวต่อช่วงแสงออกดอกประมาณวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน  ปลูกในพื้นที่ที่มีระดับน้ำไม่เกิน 100 เซนติเมตร มีความสามารถยืดปล้องได้ดีที่ระดับน้ำ 90 เซนติเมตร
 • ทรงกอตั้ง  ต้นแข็งปานกลาง  ใบสีเขียว  ใบธงตั้งตรง
 • ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 9 สัปดาห์
 • เมล็ดข้าวขาวใส
 • ท้องไข่น้อย
 • เมล็ดข้าวเปลือก ยาว xกว้าง x หนา = 10.2 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
 • เมล็ดข้าวกล้อง ยาว xกว้าง x หนา = 7.4 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
 • ปริมาณอมิโลส 16.35%
 • คุณภาพการสีดีมาก  เมล็ดข้าวขาวใส

ผลผลิตประมาณ 520 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

 • เป็นข้าวเจ้าน้ำลึกที่มีผลผลิตสูง
 • สามารถปลูกได้ทั้งในนาน้ำตื้นและน้ำลึกไม่เกิน 100 เซนติเมตร
 • เมล็ดยาวเรียว คุณภาพการสีดีมาก  มีท้องไข่น้อย  คุณภาพหุงต้มรับประทานดี  ข้าวสุกนุ่มเหนียว  และมีกลิ่นหอม

ข้าวเจ้าน้ำลึกที่มีผลผลิตสูง เมล็ดยาวเรียว คุณภาพการสีดีมาก

ข้อควรระวัง

อ่อนแอมากต่อโรคไหม้  และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ไม่แนะนำให้มีการปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

พื้นที่แนะนำ

เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนภาคกลาง ภาคตะวันออกที่มีระดับน้ำในนาไม่เกิน 100 เซนติเมตร  น้ำในนาควรแห้งช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน

สนับสนุนโดย : ปุ๋ยทิพย์

ปุ๋ยทิพย์