ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 มีความทนทานแล้งในระยะออกดอก

18 มีนาคม 2566

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เผยข้อมลูลักษณะทางการเกษตรของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นครสวรรค์ 3 เทียบกับพันธุ์ลูกผสมทางการค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 เดิมชื่อ NSX 042029 เป็นพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว เกิดจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แท้ตากฟ้า 1 (พันธุ์แม่) กับพันธุ์แท้ตากฟ้า 3 (พันธุ์พ่อ) ซึ่งทีมวิจัยศูนย์พืชไร่นครสวรรค์ ได้ประเมินผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปี 2547-2551 มีการเปรียบเทียบเบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐาน เปรียบเทียบในท้องถิ่น ตลอดจนปลูกทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร 13 แปลง จ.นครสวรรค์ 7 แปลง เพชรบูรณ์ 3 แปลง สระแก้ว 2 แปลง และลพบุรี 1 แปลง โดยนำเมล็ดพันธุ์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 ให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่ 2 ไร่ เปรียบเทียบพันธุ์ของเกษตรกร ใช้เทคโนโลยีโดยเน้นให้เกษตรกรดำเนินการเอง

ลักษณะเด่น

  • ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,106 กิโลกรัม ต่อไร่
  • มีความทนทานแล้งในระยะออกดอก
  • มีความต้านทานโรคราน้ำค้างและโรคราสนิม
  • เก็บเกี่ยวด้วยมือง่าย

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เผยข้อมลูลักษณะทางการเกษตรของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นครสวรรค์ 3 เทียบกับพันธุ์ลูกผสมทางการค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 มีความทนทานแล้งในระยะออกดอก

 

 

สนับสนุนโดย : ปุ๋ยทิพย์

ปุ๋ยทิพย์