สู้ต่อ คุณหญิงสุพัตรา หนุนคนรุ่นใหม่กอบกู้ ปชป. ลุ้น มาดามเดียร์ เลขาฯพรรค

12 ธันวาคม 2566

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ หนุนคนรุ่นใหม่ กอบกู้ พรรคประชาธิปัตย์ "มาดามเดียร์" ยังมีโอกาส ลุ้นนั่งเลขาฯพรรคในอนาคต ลั่นตนขออยู่กับพรรคต่อ

   จากการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งที่ 3  ปี 2566  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.66 เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และหัวหน้าพรรคคนที่ 9  ซึ่งมีการลงมติขอยกเว้นข้อบังคับพรรคให้กับ "มาดามเดียร์" น.ส.วทันยา บุนนาค  ผู้สมัครชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กรณีเป็นสมาชิกพรรคไม่ถึง 5 ปีหรือไม่ได้เป็น สส.ในนามพรรคมาก่อน ตามข้อบังคับพรรคที่ 31(6) และ ข้อ 32(1) เพื่อขอยกเว้นข้อบังคับพรรค

สู้ต่อ คุณหญิงสุพัตรา หนุนคนรุ่นใหม่กอบกู้ ปชป. ลุ้น มาดามเดียร์ เลขาฯพรรค

   แต่ปรากฏว่า ผลการโหวต มาดามเดียร์ ได้คะแนนไป 139 เสียง ซึ่งไม่ถึง 3 ใน 4ขององค์ประชุม ( 196 เสียง) ทำให้ขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคปชป.ได้ 

สู้ต่อ คุณหญิงสุพัตรา หนุนคนรุ่นใหม่กอบกู้ ปชป. ลุ้น มาดามเดียร์ เลขาฯพรรค


โดยในส่วนของ "คุณหญิงแอ๋ว"  หรือ คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในยุครัฐบาล ชวน หลีกภัย  ได้ออกมาเคลื่อนไหว ส่งกำลังใจถึง "มาดามเดียร์"  ด้วยข้อความว่า  

 

ดิฉันพร้อมที่จะนำพรรคประชาธปัตย์คืนกลับสู่ออมกอดของประชาชน  เป็นพรรคการเมืองที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนอีกครั้ง…ในข้างหน้าที่มีโอกาส

สู้ต่อ คุณหญิงสุพัตรา หนุนคนรุ่นใหม่กอบกู้ ปชป. ลุ้น มาดามเดียร์ เลขาฯพรรค
    
และยินดีสนับสนุนบทบาททางการเมืองของคนรุ่นใหม่..ที่คำนึงถึงความชอบธรรม   โดนเฉพาะบทบาทฝ่ายบริหารสำหรับผู้หญิงที่มีคุณภาพ  ดิฉันพร้อมสนับสนุนให้ มาดามเดียร์  มีโอกาสทำหน้าที่บริหารพรรครวมทั้งคนรุ่นใหม่ทุกคนที่มีความพร้อม

    มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ถูกต้องกับความต้องการของประเทศชาติ  ประชาชนเทิดไว้ซึ่งสถาบันศาสนา  พระมหากษัตริย์  แท้จริง  

 

ขอให้คนรุ่นใหม่ได้ต่อสู้ต่อไป วันหน้าเราคงมี เลขาธิการพรรค เป็นสุภาพสตรีที่แข็งแกร่ง ที่ชื่อ วทันยา บุนนาค ก็เป็นไปได้

 

      ดิฉัน จึงขอยืนหยัดสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ในมิติคนรุ่นใหม่..ที่ไม่ละทิ้งแนวอุดมการณ์บรรพชนประชาธิปัตย์    เราจะช่วยกัน นำประชาธิปัตย์ กลับคืนมาสู่ วิถีธรรม  เพื่อยืนเคียงข้าง ประชาชนต่อไป (คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์  12 ธ.ค.2566)

สู้ต่อ คุณหญิงสุพัตรา หนุนคนรุ่นใหม่กอบกู้ ปชป. ลุ้น มาดามเดียร์ เลขาฯพรรค

   ทั้งนี้  "คุณหญิงแอ๋ว"  หรือ คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์  ได้รับแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  จากนั้นต่อมา ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกสมัย (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543) โดยคุณหญิง สุพัตรา ถือเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยที่มาจากการเลือกตั้ง