มาดามเดียร์ ยื่นร่างกฎหมายทวงคืนอากาศสะอาด

15 ธันวาคม 2566

“มาดามเดียร์” ยืนร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ผ่าน ส.ส.ปชป. เข้าสภา ย้ำจุดยืน รักษาสัญญาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

      มาดามเดียร์ ยื่นร่างกฎหมายทวงคืนอากาศสะอาด

     นางสาววทันยา บุนนาค สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาอากาศ ผ่านนายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากเป็นนโยบาย และร่างกฎหมายที่ตนเองได้ผลักดันให้เป็น 1 ในนโยบายกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งตนเองเเละทีมงานจึงร่วมกันจัดทำ เพื่อเสนอต่อสภาตามขั้นตอน นอกจากกนี้ยังยืนยันว่า ตนเองจะทำตามสัญญา ที่จะดำเนินการสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางตรงต่อสังคมต่อไป
 

      มาดามเดียร์ ยื่นร่างกฎหมายทวงคืนอากาศสะอาด

     นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์  ระบุถึงสาระสำคัญของร่างดังกล่าว ว่า ปัญหามลพิษ เป็นปัญหาใหม่ของประเทศและโลก หลายพื้นที่มีปริมาณฝุ่นที่สูง ทำให้คนไทยเสียชีวิตหลายคนจากมลพิษ ซึ่งในประเทศไทยมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น ทั้งจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาภาคการเกษตร รวมถึงจากประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเกิดสภาวะลมอ่อน ทำให้ฝุ่นไม่สามารถระบายได้จนกระทบต่อสุขภาพประชาชน และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่มีมาตรการแก้ไขจริงจังอย่างเป็นระบบ แม้รัฐบาลจะแถลงในนโยบายให้การแก้ปัญหาฝุ่นเป็นวาระแห่งชาติ แต่ก็ยังไม่เห็นการแก้ไขเป็นรูปธรรม  ตนเองจึงได้ร่วมกับนางสาววทันยา พร้อมคณะ เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาอากาศสะอาด เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศจริงจัง มีมาตรการที่เป็นระบบทวงคืนอากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน

     โดยเนื้อหาภายในร่างกฎหมายฉบับนี้ จะมีกลไกสำคัญการรายงานการปล่อยมลพิษ และควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิด รวมถึงการมีคณะกรรมการร่วม ที่ประชาชน และทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วม ซึ่งยืนยันว่า ตนเองจะเร่งเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

มาดามเดียร์ ยื่นร่างกฎหมายทวงคืนอากาศสะอาด

     สำหรับร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ช่วงต้นปี 2566 ก่อนการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ได้เคยยกเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ เนื่องจากทางพรรคฯ ระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฝุ่น PM 2.5 เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤต และยังไม่เห็นอนาคตในการแก้ปัญหา  พรรคประชาธิปัตย์จึงประกาศนโยบายว่าจะประกาศสงครามกับฝุ่นพิษ PM 2.5 เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสเข้าร่วมรัฐบาลจะทำการผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดที่นำเสนอโดยพี่น้องประชาชน นักวิชาการ โดยจะมีการกำหนดเขตปลอดมลพิษ 16 เขตชั้นในของ กทม. 3. กำหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร และการเก็บภาษีรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่ปล่อยควันดำ เพื่อนำเงินภาษีมาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และลดหย่อนภาษีให้ผู้รักษาพื้นที่สีเขียว