เงินเดือนข้าราชการ เดือนมิถุนายน สรุปออกวันไหน

24 พฤษภาคม 2567

เงินเดือนข้าราชการ 67 อัปเดตปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 สรุปออกวันไหน ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ เงินออกวันไหนเช็กเลย

อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ เดือนมิถุนายน 2567 สรุปออกวันไหน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศแผนการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ 2567 และ ค่าจ้างของลูกจ้างประจำ 2567 โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการให้มี 2 รอบต่อเดือน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป

 

เงินเดือนข้าราชการ เดือนมิถุนายน สรุปออกวันไหน

เงินเดือนข้าราชการ 67 ตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสในการมีเงินสดสำหรับข้าราชการในช่วงระหว่างเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำมีสิทธิ์เลือกว่าจะรับเงินเดือนแบบเดิมหรือเปลี่ยนเป็นรับเงิน 2 รอบต่อเดือนตามแผนการจ่ายเงินใหม่นี้

 


วันจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ - ลูกจ้างประจำ

  • รอบ 1 : วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
  • รอบ 2 : วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567


วันจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ

  • วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

 

วันจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ

  • วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

 

เงินเดือนข้าราชการ มิถุนายน 2567 ออกวันไหน

วันจ่ายเงินอุดหนุนบุตร

  • วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

 

วันจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร

  • วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

 

วันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ

  • วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

 

เงินเดือนข้าราชการ 2567 เงินออกวันไหน

 

ปฏิทิน รับเงินบํานาญ 2567

เงินบํานาญ เดือนพฤษภาคม : เงินเข้าบัญชี 24 พฤษภาคม 2567

เงินบํานาญ เดือนมิถุนายน : เงินเข้าบัญชี 21 มิถุนายน 2567

เงินบํานาญ เดือนกรกฎาคม : เงินเข้าบัญชี 23 กรกฎาคม 2567

เงินบํานาญ เดือนสิงหาคม : เงินเข้าบัญชี 23 สิงหาคม 2567

เงินบํานาญ เดือนกันยายน : เงินเข้าบัญชี 23 กันยายน 2567

เงินบํานาญ เดือนตุลาคม : เงินเข้าบัญชี 24 ตุลาคม 2567

เงินบํานาญ เดือนพฤศจิกายน : เงินเข้าบัญชี 22 พฤศจิกายน 2567

เงินบํานาญ เดือนธันวาคม : เงินเข้าบัญชี 20 ธันวาคม 2567

 

เงินเดือนข้าราชการ เดือนมิถุนายน สรุปออกวันไหน

 

ขอขอบคุณ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง