ด่วน ครม.เคาะแล้ว ปรับเงินเดือนข้าราชการขึ้น 10% บรรจุใหม่เริ่ม 1.8 หมื่นบาท

28 พฤศจิกายน 2566

ข้าราชการเช็คด่วน ล่าสุดครม.เคาะแล้ว ปรับเงินเดือนข้าราชการขึ้น 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี ส่วนข้าราชการบรรจุใหม่เงินเดือน เงินเดือนสตาร์ทที่ 18,000 บาท

วันที่ 28 พ.ย.2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรี่อง "การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ" ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการแล้ว โดยจะปรับเดือนข้าราชการขึ้นในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ 2567-2568 ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มต้นขึ้นเงินเดือนได้ในงวดแรก หลังจากงบประมาณปี 2567 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปีนี้ 

 

ด่วน ครม.เคาะแล้ว ปรับเงินเดือนข้าราชการขึ้น 10%  บรรจุใหม่เริ่ม 1.8 หมื่นบาท

นายดนุชา กล่าวว่า "การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ จะเริ่มต้นที่ข้าราชการบรรจุใหม่ก่อน โดยในช่วง 2 ปีนี้ จะปรับเพิ่มเงินเดือนให้ไปถึง 18,000 บาท ส่วนข้าราชการรุ่นพี่ที่เข้ามาแล้วเงินเดือนไม่ถึงจะปรับขึ้นไปเช่นกัน เพื่อให้มีส่วนต่างของเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปด้วย"

 

ด่วน ครม.เคาะแล้ว ปรับเงินเดือนข้าราชการขึ้น 10%  บรรจุใหม่เริ่ม 1.8 หมื่นบาท

ส่วนวงเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้ สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง ก่อนหน้านี้นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้สรุปผลการประชุมร่วม 4 หน่วยงาน สำนักงาน ก.พ. , สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณซึ่งได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็น “ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ” รวมไปถึงลูกจ้างรัฐ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ซึ่งครม.ได้เห็นชอบแล้ววันนี้