กรมการปกครอง ชี้แจงแล้วสาเหตุหลายอำเภอหลาย งดให้บริการทําบัตรประชาชน

23 เมษายน 2567

กรมการปกครอง ชี้แจงแล้วสาเหตุหลายอำเภอหลาย งดให้บริการทําบัตรประชาชน ย้ำบัตรสมาร์ทการ์ด ทำบัตรประชาชน มีเพียงพอ ทั่วประเทศ

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ทางด้านเฟซบุ๊กเพจ หมอแล็บแพนด้า ออกมาเผยเรื่องราวของลูกเพจ ที่เดินทางไปทำบัตรประชาชน แต่ว่าไม่สามารถทำได้ โดยทางอำเภอได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์งดให้บริการ อ้างวัสดุทำบัตรหมด หลังสงกรานต์ค่อยติดต่อมาใหม่ และให้ไปคุยกับปลัดอำเภอเอง จึงมีชาวเน็ตหลายคนเข้าไปคอมเมนตืว่าเจอปัญหาที่คล้ายๆ กัน ในหลายอําเภอทั่วประเทศ

กรมการปกครอง ชี้แจงแล้วสาเหตุหลายอำเภอหลาย งดให้บริการทําบัตรประชาชน

ทางด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล โฆษกกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมาคำชี้แจงของ กรมการปกครอง โดยระบุว่า ก่อนห้วงระยะเวลาตามที่ปรากฏเป็นข่าว กรมการปกครองได้ดำเนินการจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8,503,426 บัตร โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว 

แต่เนื่องจากก่อนการส่งมอบตามสัญญาจะต้องนำบัตรไปทดสอบเกี่ยวกับมาตรฐานของวัสดุบัตรกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และบริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานการจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ก่อนการส่งมอบบัตรให้แก่กรมการปกครอง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 

ดังนั้น จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนบางแห่งเกิดความกังวลว่าจะมีวัสดุบัตรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งตามข้อเท็จจริงในห้วงระยะเวลาที่ปรากฏเป็นข่าวสำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศยังคงมีบัตรให้บริการแก่ประชาชนผู้ประสงค์ขอทำบัตร

กรมการปกครอง ชี้แจงแล้วสาเหตุหลายอำเภอหลาย งดให้บริการทําบัตรประชาชน

โดยทางด้าน กรมการปกครองได้ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นและได้รับมอบบัตรตามสัญญา พร้อมทั้งได้ส่งมอบบัตรให้แก่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2567 เป็นต้นมา ซึ่งสถิติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนทั้งประเทศเฉลี่ยเดือนละ 800,000 – 900,000 บัตร ซึ่งบัตรที่กรมการปกครองจัดซื้อตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นสามารถมีบัตรใช้ได้จนถึงประมาณเดือนก.พ. 2568 ดังนั้น กรมการปกครองจึงมีวัสดุบัตรสนับสนุนให้แก่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศได้อย่างเพียงพอ 

ทั้งนี้ หากประชาชนไปติดต่อขอรับบริการจัดทำบัตรประชาชน แล้วมีปัญหาข้อขัดข้อง หรือไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วน 1548 หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2791-7124

กระทรวงมหาดไทยต้องขออภัยกับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ที่เดินทางไปรับบริการงานทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการออกบัตรให้เนื่องด้วยการบริหารจัดการภายในช่วงรอการทดสอบมาตรฐานบัตรดังกล่าว ซึ่งฝ่ายบริหารของกระทรวงได้กำชับไปยังฝ่ายปฏิบัติแล้วว่าจะต้องดูแลไม่ให้การบริหารจัดการต่างๆ ไปกระทบการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอีก