แมวมีความสามารถจดจำใบหน้าเจ้าของได้

27 มีนาคม 2567

เคยสงสัยกันไหมครับ แมวที่บ้านมันจำเราได้ไหม จำจากอะไร หน้า เสียง กลิ่น หรือว่าเราคิดไปเองว่ามันจำเราได้ จริงๆแมวจำเราได้ครับ วันนี้ Petพาเพลิน จะพาไปดูเรื่อง แมวมีความสามารถจดจำใบหน้าเจ้าของได้

KEY

POINTS

 

 

แมวมีความสามารถจดจำใบหน้าเจ้าของได้

แมวมีระบบประสาทการรับรู้ภาพที่ดีเยี่ยม แมวสามารถจดจำใบหน้าของเจ้าของได้ งานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าแมวสามารถจดจำใบหน้าเจ้าของได้ งานวิจัยชิ้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พบว่าแมวสามารถแยกแยะใบหน้าของเจ้าของจากใบหน้าของคนแปลกหน้าได้ แมวจะมองใบหน้าของเจ้าของนานกว่าใบหน้าของคนแปลกหน้า

งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ พบว่าแมวสามารถจดจำใบหน้าของเจ้าของได้ แมวจะตอบสนองต่อใบหน้าของเจ้าของมากกว่าใบหน้าของคนแปลกหน้า แมวจะส่งเสียงร้อง เดินเข้าหา หรือกระดิกหาง เมื่อเห็นใบหน้าของเจ้าของ

แมวมีความสามารถจดจำใบหน้าเจ้าของได้

แมวมีความสามารถจดจำใบหน้าเจ้าของได้

แมวสามารถจดจำใบหน้าของเจ้าของได้จาก
รูปร่าง :
แมวสามารถจดจำรูปร่างของใบหน้าเจ้าของ เช่น รูปทรงของตา จมูก ปาก และโครงหน้า
สี : แมวสามารถจดจำสีของใบหน้าเจ้าของ เช่น สีผิว สีผม และสีตา
ลวดลาย : แมวบางตัวอาจจดจำลวดลายบนใบหน้าเจ้าของ เช่น รอยยิ้ม รอยแผลเป็น หรือรอยประจำตัว
เสียง : แมวสามารถจดจำเสียงของเจ้าของได้ แมวจะคุ้นเคยกับเสียงพูด น้ำเสียง และความถี่เสียงของเจ้าของ
กลิ่น : แมวสามารถจดจำกลิ่นของเจ้าของได้ แมวจะคุ้นเคยกับกลิ่นตัว น้ำหอม และผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของใช้
พฤติกรรม : แมวสามารถจดจำพฤติกรรมของเจ้าของได้ แมวจะคุ้นเคยกับท่าทาง กิริยาท่าทาง และนิสัยของเจ้าของ

แมวมีความสามารถจดจำใบหน้าเจ้าของได้

แมวมีความสามารถจดจำใบหน้าเจ้าของได้

สรุปได้ว่า
แมวสามารถจดจำใบหน้าเจ้าของได้ แมวมีระบบประสาทการรับรู้ภาพที่ดีเยี่ยม แมวสามารถจดจำใบหน้าของเจ้าของได้จากรูปร่าง สี ลวดลาย เสียง กลิ่น และพฤติกรรม แมวบางตัวอาจจดจำเจ้าของได้ดีกว่าแมวบางตัว แมวที่เลี้ยงตั้งแต่เด็ก แมวที่อยู่กับเจ้าของตลอดเวลา แมวที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของ มักมีโอกาสจดจำเจ้าของได้ดีกว่าแมวที่เลี้ยงโต แมวที่อยู่กับคนหลายคน แมวที่มีสายสัมพันธ์กับเจ้าของไม่แน่นแฟ้น

แมวมีความสามารถจดจำใบหน้าเจ้าของได้