สุนัขสามารถจับเสียงเดินเจ้าของได้จริงหรือ?

10 พฤษภาคม 2567

เคยสังเกตไหมว่า บางครั้งเจ้าตูบของคุณจะลุกขึ้น ตื่นเต้น หรือวิ่งมาหาคุณ ทั้งๆ ที่คุณยังไม่ได้เดินเข้ามาใกล้ หรือแม้แต่เปิดประตูบ้าน? ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ แต่แท้จริงแล้ว สุนัขสามารถจำแนกและแยกแยะเสียงฝีเท้าของเจ้าของได้

สุนัขสามารถจับเสียงเดินเจ้าของได้จริงหรือ?

สุนัขมีประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลม โดยเฉพาะการได้ยิน พวกมันสามารถได้ยินเสียงความถี่ที่สูงกว่ามนุษย์มาก ประมาณ 20,000 เฮิร์ตซ์ เทียบกับมนุษย์ที่ได้ยินเพียง 20,000 เฮิร์ตซ์  ทำให้พวกมันสามารถรับรู้เสียงฝีเท้าของเจ้าของได้อย่างชัดเจน แม้จะอยู่ไกลๆ

นอกจากนี้ สุนัขยังสามารถจำลองเสียงฝีเท้าของเจ้าของได้ จากการศึกษาพบว่า สุนัขสามารถแยกแยะเสียงฝีเท้าของเจ้าของจากคนอื่นได้  even when the footsteps were muffled or played back in a different order.

สุนัขสามารถจับเสียงเดินเจ้าของได้จริงหรือ?

สุนัขสามารถจับเสียงเดินเจ้าของได้จริงหรือ?

กลไกการจดจำเสียงฝีเท้าของเจ้าของ นั้น เชื่อกันว่าสุนัขใช้วิธีการผสมผสานระหว่างประสาทสัมผัสการได้ยิน และการดมกลิ่น  โดยพวกมันจะจดจำรูปแบบเสียงฝีเท้า กลิ่นตัว และสัญญาณอื่นๆ  ของเจ้าของ  เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคย สุนัขจะตื่นเต้น ดีใจ  เพราะรู้ว่าเจ้าของกำลังกลับมาหา

สุนัขสามารถจับเสียงเดินเจ้าของได้จริงหรือ?

สุนัขสามารถจับเสียงเดินเจ้าของได้จริงหรือ?

ความสามารถพิเศษนี้  ของสุนัข นอกจากจะแสดงถึงความผูกพันระหว่างสุนัขกับเจ้าของแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อสุนัขในธรรมชาติ  ช่วยให้พวกมันสามารถระวังภัย เตือนภัย หรือสื่อสารกับสุนัขตัวอื่นๆ ได้อีกด้วย

สุนัขสามารถจับเสียงเดินเจ้าของได้จริงหรือ?