การแบ่งช่วงวัยของสุนัข เพื่อการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสม

20 พฤษภาคม 2567

วันนี้ Petพาเพลิน จะพาไปรู้จัก การแบ่งช่วงวัยของสุนัข เพราะจะช่วยให้เราเข้าใจพัฒนาการ การเจริญเติบโต และความต้องการของสัตว์เลี้ยงในแต่ละช่วงวัยได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการดูแลเอาใจใส่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของเขา

การแบ่งช่วงวัยของสุนัข เพื่อการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสม

การแบ่งช่วงวัยของสุนัข
ตามแนวทางของสมาคมสัตวแพทย์อเมริกา (AAHA) แบ่งช่วงวัยของสุนัขออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้

1.ลูกสุนัข (Puppy): ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6-9 เดือน เป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งร่างกาย พฤติกรรม และการเรียนรู้ สุนัขในวัยนี้ต้องการอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน พลังงานสูง และการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

2.สุนัขวัยรุ่น (Young adult): อายุ 6 เดือน – 3 ปี เป็นช่วงที่สุนัขเริ่มโตเต็มที่ พลังงานลดลง และพฤติกรรมเริ่มคงที่ สุนัขในวัยนี้ควรได้รับอาหารที่มีคุณภาพสูง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และฝึกฝนทักษะต่างๆ

การแบ่งช่วงวัยของสุนัข เพื่อการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสม

การแบ่งช่วงวัยของสุนัข เพื่อการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสม

3.สุนัขโตเต็มวัย (Mature adult): อายุ 3 ปี – 25% สุดท้ายของชีวิต เป็นช่วงที่สุนัขมีความสุขที่สุด เล่นสนุก และร่าเริง สุนัขในวัยนี้ควรได้รับอาหารที่มีคุณภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพเป็นประจำ

4.สุนัขวัยกลางคน (Senior) 25% สุดท้ายของชีวิต – 7 ปี (สุนัขพันธุ์เล็ก) หรือ 6 ปี (สุนัขพันธุ์ใหญ่) เป็นช่วงที่สุนัขเริ่มแก่ลง พลังงานลดลง สุขภาพเริ่มเสื่อมถอย สุนัขในวัยนี้ควรได้รับอาหารสำหรับสุนัขวัยสูงอายุ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสุขภาพเป็นประจำ และดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

การแบ่งช่วงวัยของสุนัข เพื่อการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสม

การแบ่งช่วงวัยของสุนัข เพื่อการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสม

5.สุนัขชรา (Geriatric): อายุ 7 ปี (สุนัขพันธุ์เล็ก) หรือ 6 ปี (สุนัขพันธุ์ใหญ่) ขึ้นไป เป็นช่วงที่สุนัขแก่ชรา ร่างกายอ่อนแอ สุขภาพเสื่อมถอย สุนัขในวัยนี้ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ควรให้อาหารสำหรับสุนัขชรา พาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำ และดูแลความสะอาดของร่างกาย

การแบ่งช่วงวัยของสุนัข เพื่อการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสม

การรู้จักช่วงวัยของน้องๆทำให้เราดูแลเขาทั้งในเรื่องการกิน ออกกำลังกาย การใช้ชีวิต ได้อย่างเหมาะสม