กลุ่มคนรักสัตว์รวมตัว ค้านเมืองทองธานี จับสุนัขจรออกนอกพื้นที่

31 พฤษภาคม 2567

จากกระแสข่าวที่ทาง เมืองทองธานี จะจับสุนัขจรออกนอกพื้นที่กว่า 300 ตัว ทำให้มีกลุ่มคนรักสัตว์ในพื้นที่เมืองทองธานี ไม่เห็นด้วย กับการกระทำในครั้งนี้ จึงมีการนัดรวมตัวเพื่อหาแนวทางแก้ไขและหาทางออก เกี่ยวกับประเด็นสุนัขจร

กลุ่มคนรักสัตว์ได้ออกมาเรียกร้องให้ทางเมืองทองธานียกเลิกโครงการกำจัดสุนัขจรจัด เนื่องจากสุนัขเหล่านี้ได้รับการทำหมัน ฉีดวัคซีน และมีผู้ดูแลให้อาหารอย่างเป็นระบบแล้ว โดยก่อนหน้านี้ทางเมืองทองธานีได้มีโครงการสุนัขชุมชนที่ดูแลสุนัขจรจัดเป็นอย่างดี แต่โครงการดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไป ทางกลุ่มคนรักสัตว์จึงได้ยื่นหนังสือเพื่อขอเข้าพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา แต่ไม่ได้รับการตอบรับ ทางกลุ่มคนรักสัตว์จึงได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างเทศบาล ปศุสัตว์ เมืองทองธานี และกลุ่มคนรักสัตว์ แต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเห็นว่าพื้นที่เมืองทองธานีเป็นพื้นที่เอกชน หน่วยงานของรัฐไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ ทางกลุ่มคนรักสัตว์จึงได้ประสานไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดเพื่อให้ประสานกับทางเมืองทองธานี ซึ่งทางเมืองทองธานีได้จัดทีมงานเข้าพูดคุยกับกลุ่มคนรักสัตว์แล้ว ทางกลุ่มคนรักสัตว์ยืนยันว่าการกำจัดสุนัขจรจัดเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เนื่องจากสุนัขเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้ว และการนำสุนัขไปปล่อยในสถานที่อื่นก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายเช่นกัน

กลุ่มคนรักสัตว์รวมตัว ค้านเมืองทองธานี จับสุนัขจรออกนอกพื้นที่

คุณปุ๋ม พีระบุญ เจริญวัย กล่าวว่า จำนวนสัตว์จรจัดมีจำนวนมาก แต่บ้านพักพิงสัตว์มีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถจับสัตว์จรจัดออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมด การจับสัตว์จรจัดออกจากพื้นที่ได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 3 ข้อ ได้แก่ 
1. ต้องสงสัยพิษสุนัขบ้าจับไปกักตัวกัน พ้นแล้วก็ทำหมัน ทำวัคซีน หาบ้านหรือคืนพื้นที่ 
2. ดุ กัด พิสูจน์ได้จริง มีพยานแวดล้อมยืนยัน 
3. เจ้าของตาย สิ้นศักยภาพในการเลี้ยง 

กลุ่มคนรักสัตว์รวมตัว ค้านเมืองทองธานี จับสุนัขจรออกนอกพื้นที่

คุณกิติคุณ พลวัน กล่าวเสริมว่า การบริหารจัดการสัตว์จรจัดต้องมีหลักเมตตาธรรม เคารพกฎหมายในเรื่องของ พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ คุณปุ๋ม พีระบุญ เจริญวัย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสัตว์ชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้ คุณโรเจอร์ โลหนันทน์ นายกสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย กล่าวว่า การจับสัตว์จรจัดออกจากพื้นที่ต้องมีการเตรียมสถานที่รองรับที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่การย้ายปัญหาไปยังพื้นที่อื่น เมืองทองธานีมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอที่จะสร้างสถานพักพิงสัตว์ได้ และควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการสร้างสถานพักพิงสัตว์ภายในเมืองทองธานี

กลุ่มคนรักสัตว์รวมตัว ค้านเมืองทองธานี จับสุนัขจรออกนอกพื้นที่