"มาดามเดียร์" โพสต์เปิดใจ หลัง ศาลรัฐธรรมนูญ ฟัน ศักดิ์สยาม สิ้นสภาพ รมต.

17 มกราคม 2567

"มาดามเดียร์" วทันยา บุนนาค โพสต์ถึงกรณีศาล รธน. มติเสียงข้างมาก ให้ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ พ้น รมต. ยิ่งทำให้เดียร์มั่นใจว่าทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประชาชนแล้ว

 17ม.ค.64 หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญ  อ่านคำวินิจฉัย มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 1 ให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี  คดีซุกหุ้นบุรีเจริญ โดยศาลรัฐธรรมนูญ นัดฟังคำวินิจฉัย  เรื่องพิจารณาที่ 8/2566 กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบ มาตรา 187 หรือไม่ 

\"มาดามเดียร์\" โพสต์เปิดใจ หลัง ศาลรัฐธรรมนูญ ฟัน ศักดิ์สยาม สิ้นสภาพ รมต.

ซึ่งจากการที่ ศาลรธน. มีมติเสียงข้างมาก ให้ นายศักดิ์สยาม พ้น รมต. นั้น ทาง "มาดามเดียร์" วทันยา บุนนาค ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า 

\"มาดามเดียร์\" โพสต์เปิดใจ หลัง ศาลรัฐธรรมนูญ ฟัน ศักดิ์สยาม สิ้นสภาพ รมต.


เมื่ออุดมการณ์ยืนหยัดในความถูกต้องมากกว่าความถูกใจ  ย่อมทำให้เวลาอยู่ข้างเราเสมอ 
แม้ในอดีตเดียร์จะต้องรับแรงเสียดทาน แต่สุดท้ายความจริงก็จะปรากฎ  และยิ่งทำให้มั่นใจว่าเดียร์ทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประชาชนแล้ว 


#เคยโหวตแบบไหนก็แบบนั้น #โหวตงดออกเสียงไม่รับรอง #นายศักดิ์สยามชิดชอบ รมว.คมนาคม  #อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565
 

\"มาดามเดียร์\" โพสต์เปิดใจ หลัง ศาลรัฐธรรมนูญ ฟัน ศักดิ์สยาม สิ้นสภาพ รมต.

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 1 วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5)  สำหรับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างน้อย 1 เสียง คือ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม